◄ Externe communicatie
 

Hoe bereik ik mijn klanten? Hoe ga ik met de pers om? Wat moet ik doen om een consequent doorgevoerde huisstijl te krijgen? Slechts enkele vragen die over externe communicatie gaan.
 
Goede externe communicatie vertoont samenhang. Samenhang tussen uw website, briefpapier en reclame-uitingen, maar ook tussen persvoorlichting en uw verkoopafdeling.

U krijgt een betere binding met uw klanten en uw omgeving als u een degelijk extern communicatiebeleid consistent uitvoert.
 
Een tip? Wacht niet tot de pers bij u aan de deur klopt. Stel een persbeleid op. Laat de afdelingen verkoop, marketing en persvoorlichting met elkaar samenwerken. Onderzoek welke “goudstaven” er in uw organisatie zijn die perswaardig zijn.
Zie "Het handboek voor nieuwsmakers" onder ►Schrijfopdrachten/publicaties.

En wees voorbereid op het ergste door een crisiscommunicatieplan op te stellen.
 
Werkervaring externe communicatie

►Pantar Amsterdam: Concerncommunicatie, persbeleid, crisiscommunicatieplan, marketing communicatieactiviteiten en projectleider nieuwe huisstijl.

►Dienst Milieu en Bouwtoezicht gemeente Amsterdam: Arbeidsmarktcommunicatie.

►Bureau voorlichting en communicatie rechtsprekende macht:
Invoering landelijk communicatiebeleid bij rechtbanken en gerechtshoven.

►Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds:
Persvoorlichter.

►Arrondissementsrechtbank Amsterdam:
Persvoorlichting en public relations.

►Gemeente Capelle aan den IJssel:
Waarnemend hoofd afdeling Voorlichting en Public Relations.

►ITT Publimedia BV Uitgeefster van de Gouden Gids:
Rubriekenbeheer en marketingcommunicatie.