◄ Interne communicatie

Middle managers die snappen “wat” de nieuwe koers van de organisatie inhoudt, maar die niet weten “hoe” daar zelf invulling aan te geven. Een directie die de boodschap blijft herhalen “wat” er moet veranderen. Het komt veel voor.

Als interim communicatieadviseur is het van belang snel de organisatie te kunnen doorgronden. Ik ben gewend te werken binnen grote complexe organisaties en te werken met mensen met geheel verschillende achtergronden. En omdat ik me goed kan inleven in anderen, begrijp ik wat de directie wil, maar snap ik ook de wensen en problemen van de middle managers en de medewerkers. Daarom kan ik mensen bij het “hoe” betrekken en draagvlak voor de plannen creëren.
 
En -ook niet onbelangrijk- vertellen is mijn kracht. Ik kan complexe beleidsplannen omzetten in begrijpelijk Nederlands.

Werkervaring interne communicatie

►Pantar Amsterdam: gedragsverandering bij cliënten en werkleiders, campagne agressiebeheersing, crisiscommunicatieplan. Veranderingstraject van productiegericht bedrijf naar mensontwikkelingsbedrijf. Invoering reïntegratie als tweede kerntaak. Actie Investors in People.

►Rechtsprekende macht:
Bij diverse rechtbanken en gerechtshoven onderzoek gedaan naar de interne communicatie en op basis daarvan interne communicatieplannen opgesteld.

►Rechtbank Amsterdam:
Ondersteuning invoering integraal management. Omvorming stafdiensten tot klantgerichte afdelingen.